Bezplatná skúšobná verzia

Zodpovednosti

Jednoducho manažujte zodpovednosti za tikety. Meňte vlastníctvo tiketov, preraďujte ich iným oddeleniam alebo jednotlivým agentom. Majte vždy prehľad o tom, kto je zodpovedný za riešenie jednotlivých tiketov. Už nikdy nebudete počúvať výhovorky typu “Nevedel som, že to mám na starosti”.

Zodpovednosti
Tikety priradené agentovi

Ak ste jediným agentom vo vašom softvéri LiveAgent, všetky tikety sa vám budú automaticky priraďovať. Ak si do softvéru pridáte aj ďalších agentov, všetky tikety sa stanú nepriradenými. Potom budete môcť priraďovať prichádzajúce tikety konkrétnym agentom vytvorením automatických pravidiel alebo manuálnym presunutím myšou.

Vlastníctvo tiketu môže byť zmenené:

  • Preradením tiketu do iného oddelenia
  • Priradením tiketu inému agentovi
Zodpovednosti
Žiadny tiket priradený agentovi
Zodpovednosti
Tri tikety priradené agentovi

Ak je tiket preradený do určitého oddelenia, neznamená to, že je priradený konkrétnemu agentovi z tohto oddelenia. Znamená to len toľko, že tiket bol prevedený na ich oddelenie a jeden z agentov ho musí prevziať a odpovedať naň, poprípade priradiť inému agentovi.

Emailové oznámenia

Oznámenia môžu byť aktivované k automatickému odosielaniu mailov agentom:

  • Keď sa agentovi priradí tiket
  • Keď zákazník odpovie na priradený tiket
  • Keď sa vytvorí nový tiket v oddelení, ktorého je agent súčasťou
Zodpovednosti
Emailové oznámenia

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo