Bezplatná skúšobná verzia

Zlúčiť tikety

Funkcia zlúčenia tiketov je užitočná v prípadoch, ak ste dostali viac podnetov od jedného zákazníka týkajúcich sa rovnakého problému. Práve táto funkcia vám umožní ich spojiť do jedného tiketu a šetrí tak čas.

V prípade, že ste dostali viac tiketov ohľadom rovnakého problému a chcete ich skombinovať alebo potrebujete nejakým spôsobom spojiť rôzne tikety, môžete tak urobiť pomocou funkcie zlúčenia tiketov.

Funkcia zlúčenia umožňuje zlúčiť tikety tak, aby ste uľahčili prácu svojim agentom. Táto funkcia nielenže zlučuje text, ale aj značky spojené s tiketom. Použitím funkcie zlúčenia sa pôvodný tiket odstráni. Tento postup je nezvratný, takže tikety zlúčte, iba ak je to nevyhnutne potrebné.

Save time with the merge feature

Received multiple tickets about the same issue? Merge them into one to eliminate duplicate work. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Články bázy znalostí

Viac informácií

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo