Bezplatná skúšobná verzia

Tlačidlo “Na riešenie”

V softvéri LiveAgent si administrátori môžu vybrať či budú môcť agenti odpovedať na tikety prostredníctvom tlačidla "Na riešenie" alebo či budú môcť odpovedať na tikety zo sekcie "Všetky tikety".

Tlačidlo "Na riešenie" vám zabezpečí, že vaši agenti už nikdy nezabudnú vyriešiť niektorý z tiketov. Na tikety budú môcť odpovedať na základe ich zoradenia podľa priority alebo SLA.

Agent v odeleniach

Riešenie tiketov, prijímanie chatov, hovorov

Administrátor alebo agent (ak je tak povolené) môže zapnúť/vypnúť riešenie/prijímanie:

  • Tiketov
  • Chatov
  • Hovorov
  • Tlačidlo Riešenie chatov
  • Tlačidlo Riešenie tiketov

Ak je riešenie tiketov zapnuté, automaticky sa zobrazí tlačidlo „Na riešenie“ (vedľa vášho profilového mena a fotky) spolu s počtom tiketov, ktoré čakajú na odpoveď od agenta.

Tlačidlo Tlačidlo "Na riešenie"

Okrem toho môže administrátor definovať tlačidlo „Na riešenie“ a zobraziť tie najdôležitejšie tikety, ktoré je potrebné vyriešiť čo najskôr. Môžu byť usporiadané v poradí podľa priorít tiketov, času, SLA.

Algoritmus "Na riešenie"

Definuje poradie tiketov čakajúcich v poradí „Na riešenie“.

  • Uprednostňujte čakajúce tikety podľa času
  • Uprednostnite posledného agenta (tlačidlom „Na riešenie“ pridelia tikety agentom, ktorí na nich ako prví odpovedali)

Báza znalostí

Zistite viac

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo