Bezplatná skúšobná verzia

Interné tikety

Interné tikety vám umožnia vytvárať interné poznámky pre vašich kolegov. Interné tikety sú vždy priradené konkrétnym agentom. Sú viditeľné iba pre agentom a nie pre zákazníkov alebo akýchkoľvek iných koncových užívateľov. Taktiež je ich možné odložiť na neskorší dátum a používať ich na plánovanie úloh.

Interné tikety
Interný tiket

Interné tikety sa môžu používať na:

  • Zasielanie interných poznámok iným agentom
  • Vytváranie úloh pre agentov či tímy v konkrétnych oddeleniach
  • Vytváranie vlastných poznámok pre agentov samotných (možnosť odloženia tiketu)
Interné tikety
Interný tiket

Počas vytvárania interných tiketov je možné:

  • Zvoliť si oddelenie
  • Zvoliť si agenta
  • Určiť zákazníka
  • Definovať predmet správy
  • Vytvoriť správu

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo